Poštovani,

Farmaceutska kompanija Amicus Pharma  organizuje stručni skup  na temu SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJI OSTEOPOROZE”  koji će se realizovati  24. juna 2020. godine sa početkom u 13:30h u hotelu Princess u Baru.

Bodovano sa 4 boda za slušaoce od strane KFE.

POZIVNICA
PROGRAM