Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE ‘PHARMASWISS’

15.05.2018. - 13:00 H

Predavanje ‘Pharmaswiss’ na temu: Klinička uloga adsorbensa u liječenju dijarealnog sindroma, 15.05.2018, sa početkom u 13.00 h, u hotelu ‘Podgorica’, akreditovano sa 5 bodova.


PROGRAM

POZIVNICA

 

Takođe u ovoj kategoriji