Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE – ‘AMICUS PHARMA’

22.12.2017. - 13:30 h

Predavanje u organizaciji ‘Amicus Pharma’,  za ljekare i farmaceute u  JZU Dom zdravlja ‘Budva’, 22.12.2017, 13.30 h. Akreditovano sa 5 bodova .

Download: POZIVNICA
Takođe u ovoj kategoriji