Pharmaceutical Chamber of Montenegro

ONLINE PREDAVANJE – SEMINAR: SUPLEMENTACIJA U PREVENCIJI I LIJEČENJU VIRUSNIH INFEKCIJA: COVID-19 U FOKUSU

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Farmaceutska komora Cne Gore organizovati međunarodni online seminar (zoom meeting / interaktivno predavanje) dana 07.04.2021. od 14:00 do 16:00 časova.

Online predavanje – Seminar je bodovan od strane Farmaceutske komore Crne Gore sa 5 bodova.

Tema online predavanja – seminara: Suplementacija u prevenciji i liječenju virusnih infekcija: covid-19 u fokusu

Predavači:

  • Dr sc. pharm. Brižita Đorđević, reedovni profesor Farmaceutskog Fakulteta u Beogradu
  • Dr sc. med. Janko Samardžić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

Seminar je osmišljen kao interaktivno predavanje u kojem će se slušaoci upoznati sa najnovijim primjenama i istraživanjima u suplementaciji.

Primenjene doze mikronutrijenata se u prevenciji kreću od uobičajenih, definisanih nutritivnim  referentnim vrijednostima (NRV, engl. Nutritive Reference Value) do terapijskih doza u slučaju invazije infektivnim agensom,  kada je primjenjena suplementirana  doza značajno veća od uobičajene, ponekad i  veća od vrijednost bezbjednog gornjeg unosa  (SUL, engl. Safe Upper Level).

U okviru prijave molimo kolege da neka svoja pitanja i nedoumice slobodno postave u formi pitanja, ili da upute pitanje e-mailom Komori, a profesori će se potruditi da daju što iscrpnije odgovore.

Online prijava preko web Platforme kontinuirane farmaceutske edukacije – www.fkcg.me biće aktivirana 31.03.2021.

Rok za prijavu 05.04.2021. (12:00 časova).

Broj prijava je ograničen na 500 učesnika iz tehničkih razloga.

Sve informacije i detaljno uputstvo za pristup online predavanju biće objavljeno na glavnoj strani Platforme – www.fkcg.me i na web sajtu Farmaceutske komore Crne Gore – www.fkcg.org.

Takođe u ovoj kategoriji