Pharmaceutical Chamber of Montenegro

APOTEKA ‘PHARMA DISKONT’

1 - diplomirani farmaceut sa licencom

OGLAS br. AO 059

Osnovni podaci

Grad: IgaloSutorina

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu na puno radno vrijeme, 40 h 

Stručna sprema: Visoka stručna sprema – VII

Dodatni podaci & Uslovi

Rok važenja: Oglas važi do: 17.07.2018. (postavljen 17.12.2017.)

Kvalifikacija: Diplomirani farmaceut

Obrazovanje: Farmacija

Radno iskustvo: Radno iskustvo poželjno

Broj izvršilaca: 1 – dipl. farmaceut

Pol kandidata: M – muški / Ž – ženski

Mjesto rada: Apoteka u Sutorini / Novi Mall HD Laković /

Licenca – Stručni ispit: Licenca Farmaceutske komore CG + Položen stručni ispit

Opis posla:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Znanja & vještine:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatni opis / napomena:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Nudimo:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatno & Kontakt oglašivača:

Kontakt telefon: 031338-286 | 067 335 773

Kontakt e-mail adresa: pharma.diskont@gmail.com

Kontakt lice:

Adresa oglašivača:

Dodatno I:

Dodatno II:

Takođe u ovoj kategoriji