Pharmaceutical Chamber of Montenegro

APOTEKA ‘MEDITAS’

2 - dipl. farmaceuta & 2 - farm. tehničara

OGLAS br. AO 056

Osnovni podaci

Grad: Podgorica

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno (dipl. farmaceuti) / Na određeno (farm. tehničari)

Stručna sprema: Visoka stručna sprema – VII / Srednja stručna sprema – IV

Dodatni podaci & Uslovi

Rok važenja: Oglas važi do: 17.02.2018. (postavljen 17.08.2017.)

Kvalifikacija: Diplomirani farmaceut / Farmaceutski tehničar

Obrazovanje: Farmaceutski fakultet / Srednja Medicinska škola – Smjer farmacija

Radno iskustvo: Prednost sa radnim iskustvom (za farm. tehničare)

Broj izvršilaca: 2 – dipl. farmaceuta & 2 – farm. tehničara

Pol kandidata: Ž – ženski

Mjesto rada: Apoteka u Podgorici

Licenca – Stručni ispit: Licenca Farmaceutske komore CG + Položen stručni ispit

Opis posla:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Znanja & vještine:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatni opis / napomena:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Nudimo:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatno & Kontakt oglašivača:

Kontakt telefon: 020 625 012, 069 012 141

Kontakt e-mail adresa: office@meditas.me

Kontakt lice: Luka Ninković

Adresa oglašivača:

Dodatno I: Apoteka prima i farmaceutske tehničare na odrađivanje pripravničkog staža (volontiranje) radi polaganja stručnog ispita. Zainteresovani treba da pošalju kratak CV na e-mail.

Dodatno II:

Takođe u ovoj kategoriji