Pharmaceutical Chamber of Montenegro

ZU ‘PHARMA DISKONT’

1 - dipl. farmaceut / 1 - farm. tehničar

OGLAS br. AO 093

Osnovni podaci

Grad: Igalo

Vrsta zaposlenja:

Stručna sprema: Visoka stručna sprema / Srednja stručna sprema

Dodatni podaci & Uslovi

Rok važenja: Oglas važi do: 5. 9. 2020. (postavljen 5. 3. 2020.)

Kvalifikacija: Dipl. farmaceut / Farm. tehničar

Obrazovanje: Farmacija

Radno iskustvo: Ne

Broj izvršilaca: 1 – dipl. farmaceut / 1 – farm. tehničar

Pol kandidata: M – muški &  Ž – ženski

Mjesto rada: Igalo

Licenca – Stručni ispit: Licenca Farmaceutske komore CG + Položen stručni ispit

Opis posla:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Znanja & vještine:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatni opis / napomena:

Smještaj obezbjeđen

Nudimo:

Informacije putem kontakt telefona / maila oglašivača

Dodatno & Kontakt oglašivača:

Kontakt telefon: 067 001 666

Kontakt e-mail adresa: pharma.diskont@gmail.com

Kontakt lice:

Adresa oglašivača:

Dodatno I:

Dodatno II:

Takođe u ovoj kategoriji