Poštovani,
U organizaciji kompanije Blagoleks doo, ordžaće se predavanje na temu: ‘Značaj brusnice probiotika u tretmanu urinarnih infekcija’, dana 22. 10. 2019., hotel ‘Ramada’, Podgorica,18:00 h, bodovano sa 4 boda.