Pharmaceutical Chamber of Montenegro

ZAKON O APOTEKARSKOJ DJELATNOSTI

Radna verzija

Poštovani,
U prilogu dostavljamo  radnu verziju Zakona o apotekarskoj djelatnosti  na komentar članovima Komore, koja će ići na javnu raspravu.
Molimo članstvo da, ukoliko imaju komentare na isti, putem e-mail-a pošalju konkretne primjedbe, sa naznakom člana zakona i sugestijom.
Rok za slanje komentara je 7 dana (zaključno sa 15. novembrom 2018. godine).
Takođe u ovoj kategoriji