Pharmaceutical Chamber of Montenegro

WEBINAR NA TEMU REZOLUCIJA O IMPLEMENTACIJI FARMACEUTSKE NJEGE

Poštovani,
Ovim putem obavještavamo Vas o održavanju  webinara na temu „Rezolucija o implementaciji farmaceutske njege“ dana 26. novembra od 15:00 do 16:00 h,koji organizuje Evropski direktorat za kvalitet ljekova i brigu o zdravlju (EDQM&Health Care).
Obavještenje je objavljeno i na portalu Instituta za ljekove i medicinska sredstva.

Dokazi o vrijednosti farmaceutske njege i dalje rastu, a sistematski pregled literature i meta-analize kojima se procjenjuje uticaj usluga farmaceutskih usluga u apotekama kao i bolničkim apotekama na zdravstvenu zaštitu pokazali su svoje pozitivne efekte na ishode pacijenta i ekonomske koristi.

Komitet ministara Savjeta Evrope usvojio je 11. marta 2020. novu „Resolution CM/Res(2020)3 on the implementation of pharmaceutical care for the benefit of patients and health services“. Ova rezolucija definiše okvir za promociju i primjenu koncepta farmaceutske njege u nacionalnim zdravstvenim sistemima.

Predavači koji će učestvovati na webinaru objasniće suštinu rezolucije i način na koji je mogu koristiti kreatori politike i zainteresovane strane. Takođe će obuhvatiti sadržaj rezolucije i njenu dodatu vrijednost, kao i neke praktične primjere o primjeni iste u svakodnevnoj praksi na nacionalnom nivou. Webinar je namijenjen predstavnicima nacionalnih nadležnih tijela, zdravstvenim radnicima (tj. farmaceutima koji rade u apotekama uključujući i bolničke, zatim medicinskim sestrama i ljekarima) i akademskom osoblju koji radi u domenu farmaceutske prakse. Budući da je farmaceutska njega pristup usredsređen na pacijenta, webinar je otvoren i za udruženja pacijenata i za sve koji su zainteresovani. Više informacija o webinar-u i načinu registracije možete pronaći OVDJE. Registracija je besplatna!

Takođe u ovoj kategoriji