Poštovane kolege farmaceuti,

Drago mi je da možemo da vas obavijestimo da je JGL odlučio da organizuje svoj prvi webinar 02.06.2020. sa početkom u 17 časova. Tema je “Interakcija urođenog i stečenog imuniteta u virusnim pandemijama”, što je jako interesantno i poučno u ovom periodu. Webinar će biti organizovan uživo i postojaće mogućnost postavljanja pitanja predavačima.

Ovo je prva aktivnost u sklopu JGL-ovog „Digital drop“ projekta čiji je ključni cilj pojačati podršku našim zdravstvenim radnicima u dijelu digitalne komunikacije, informisanja, edukacije i e-radionica. Ono čemu se nadamo jeste dobra posjećenost od strane crnogorskih farmaceuta.

Ispod se nalazi link za registraciju koja je vrlo jednostavna: ime, prezime, grad iz kojeg dolazite i Vaša mejl adresa.

Tema je i više nego aktuelna, a predavači su vrsni stručnjaci:

  1. prof. dr sc. Livije Kalogjera, iz Klinike za ORL i hirurgiju glave i vrata KBC „Sestre milosrdnice“, održaće predavanje na temu „Disfunkcija epitelne barijere i mukocilijarnog transporta u respiratornim virusnim infekcijama“
  2. prof. dr sc. Gordan Lauc, s Farmaceutsko-biohemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održaće predavanje na temu „Značaj glikozilacije proteina u pandemiji COVID-19“

Isti će biti bodovan u skladu sa pravilnicima Hrvatske ljekarske komore i Hrvatske farmaceutske komore, a očekujemo povratne informacije o bodovanju od komora iz regiona.

I u buduće ćete moći na ovom sajtu da se besplatno edukujete i prisustvujete online predavanjima koja će se realizovati u vidu Webinara.

Srdačan pozdrav!

POZIVNICA ZA WEBINAR