Naučni odbor

Prof. dr Vesna Miranović, predsjednica

Prof. dr Agima Ljaljević

Prof. dr Filip Vukmirović

Doc dr sci med. Majda Šahman Zaimović

24. jun, 20:00h –– Otvaranje skupa: Dr Kenan Hrapović, ministar zdravlja, Prof. dr Boban Mugoša, direktor IJZ


Napomena: Dnevna kotizacija 50 eura + pdv, sto podrazumijeva konferencijske materijale i ručak u hotelu.
Blize informacije možete dobiti od strane organizatora.