Pharmaceutical Chamber of Montenegro

TERAPIJA EREKTILNE DISFUNKCIJE, PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESI I TERAPIJA ANEMIJA KOD TRUDNICA

10. 6. 2019. - 14:00

Predavanje u organizaciji kompanije Pharmaswiss, ponedjeljak, 10. jun 2019. u 14:00 h, hotel ‘Princess‘, Bar.

Teme:

  • Terapija erektilne disfunkcije,
  • Prevencija kardiovaskularnih bolesti i
  • Terapija anemija kod trudnica.

Bodovano sa 4 boda.


PROGRAM

POZIVNICA

Takođe u ovoj kategoriji