Pharmaceutical Chamber of Montenegro

TERAPIJA BOLA

28. 5. 2019. - 13:30 časova

Predavanje u organizaciji Krka kompanije, na temu Terapija bola, 28. maja u hotelu ‘Podgorica’, sa početkom u 13.30 h, akreditovano sa 4 boda od strane Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju.

 

 

Takođe u ovoj kategoriji