Pharmaceutical Chamber of Montenegro

TERAPIJA BOLA, TERAPIJA EREKTILN DISFUNKCIJE, SUPLEMENTACIJA U TRUDNOĆI

25. 5. 2019. - 11:00 časova

Predavanje Pharmaswiss, 25. maj, Podgorica, službene prostorije Pharmaswiss, Rimski trg 16 u 11:00 časova…

Bodovano sa 4 boda.

Teme: Terapija bola, terapija erektiln disfunkcije, suplementacija u trudnoći.


POZIVNICA

Takođe u ovoj kategoriji