Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SVJETSKI DAN FARMACEUTA & NEDJELJA FARMACEUTA

Poštovani članovi Komore,

Farmaceutska komora Crne Gore želi vam srećan dan farmaceuta!

25. septembar je Svjetski dan farmaceuta.

Danas se u cijelom svijetu obilježava Svjetski dan farmaceuta 25. septembaruz moto “Od istraživanja do zdravstvene zaštite: farmaceut je vama na usluzi”.

www.fip.org/world-pharmacists-day

U prilogu poruka predsjednika FIP – Dominique Jordan.

Farmaceutska komora Crne Gore je tim povodom organizovala Nedelju farmaceuta koja će otpočeti sa sledećim događajima:

  • 30.septembar – 10:00 h – SMART projekat – nova faza – bodovan od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju Komore
  • 03. oktobar – 09:00 h – svečana i redovna skupština skupština – Nacionalni dan farmaceuta Crne Gore
  • 16. oktobar – 12:00 h – Seminar na temu “Uloga i dužnost farmaceuta kod liječenja onkoloških i hematoloških pacijenata” – bodovan (napomena: članovi Komore biće blagovremeno obaviješteni o prijavi za seminar zbog ograničenog broja mjesta).
Takođe u ovoj kategoriji