Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SVEČANA I REDOVNA SKUPŠTINA KOMORE

Poštovani članovi skupštine, 

Svečana  i redovna skupština Komore  će se održati 3. oktobra 2019. sa početkom u 09:00 h (svečana skupština) i 10:00 h (redovna skupština) u hotelu ‘Podgorica’.

Pozivamo vas da prisustvujete kao članovi Skupštine.

Svečanoj skupštini će osim članova Skupštine i uvaženih gostiju Komore, prisustvovati članovi Izvršnog i Nadzornog odbora, članovi stalnih komisija,  Suda Komore i Tužilac Komore.

Dnevni red  redovne skupštine
 
1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
2. Odluka o članarini za 2020. godinu
3. Odluka o reizboru sekretara Komore 
Takođe u ovoj kategoriji