STRUČNA USAVRŠAVANJA

PRIPRAVNIČKI STAŽ

Prijavu za polaganje dostavljate odmah nakon isteka pripravničkog staža. Ukoliko vas ima više koji bi polagali u jednom roku, možete se prijaviti Ministarstvu lično u istom danu i podnijeti prijave da bi odredili rok što ranije.

KONTINUIRANE EDUKACIJE

Odluka za uplatu kotizacije za organizatore | Zahtjev za bodovanjem (obrazac) | SERTIFIKAT - Kontinuirana edukacija (primjer)

NAJAVA PREDAVANJA KE 2017

Najava PREDAVANJA - Kontinuirana edukacija 2017 - LISTA PREDAVANJA ZA 2017. GODINU + ARHIVA PREDAVANJA ZA 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. GODINU

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Međunarodni programi kontinuirane edukacije

Stručna usavršavanja

PRIPRAVNIČKI STAŽ

Video Audio

KONTINUIRANE EDUKACIJE

Video Audio

NAJAVA PREDAVANJA KE

Video Audio

MEĐUNARODNI PROGRAMI KE

Video Audio