Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SMART PROJEKAT – NAPREDNI FARMACEUT

30. septembar 2019. - 10:00 - 17:00 h

Poštovane  koleginice i kolege,

Obavještavamo Vas da Farmaceutska komora Crne Gore, organizuje SMART projekat (nova faza) s  kojim će se  nastaviti  dalji razvoj farmaceutske struke u Crnoj Gori.

SMART projekat – Napredni farmaceut  

Astma radionica

Edukacija će se održati  dana 30. septembra (ponedeljak) od 10:00 do 17:00 h u prostorijama hotela Podgorica, Velika sala, adresa: Svetlane Kane Radević 1.

Koordinator projekta: dr Arijana Meštrović, magistar farmacije, Hrvatska

Profil učesnika: farmaceuti koji ispunjavaju sledeće uslove (pojašnjenje u vidu napomene) :

  • redovan član Komore sa plaćenom članarinom za 2018 i ½ 2019
  • prisustvo  kontinuiranoj edukaciji
  • zaposlen  u apoteci – u vrijeme podnošenja zahtjev

Broj učesnika je ograničen. Prijave će se primati putem e-maila od 15. avgusta do 05. septembra tekuće godine.

Molimo da imate u vidu da ćemo Vaše prijave razmotriti nakon prijema , tj. utvrditi ispunjenost uslova shodno Obavještenju o Smart projektu i obavijestiti Vas ukoliko ne ispunjavate iste.

VAŽNA NAPOMENA: Potrebna je  ispunjenost sva 3 uslova – redovan član Komore ,što podrazumijeva shodno Statutu i uredno plaćena članarini Komori , rad u apoteci (zasnovan radni odnos u apoteci, u vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće,zbog prirode istraživanja koja će se sprovoditi u budućem projektu -ispitivanje i analiza 5-10 slučajeva pacijenata  ) i učešće u kont. edukaciji,sve shodno  evidenciji Komore .

Cilj projekta: Implementacija Dobre apotekarske prakse u skladu sa indikatorima kvaliteta EU i inicijativama .

SMART projekat se temelji na kontinuiranom profesionalnom usavršavanju, sa  primjenom  u praksi. Očekujemo da će Pilot projekat okupiti farmaceute, koji će pomoću međunarodno priznatih    alata unaprijediti stručne, lične i profesionalne kompetencije, te uticati na ishode liječenja kod naših pacijenata oboljelih od astme i HOPB-a.

Cjelodnevnu edukaciju, sa radionicom će voditi dr Arijana Meštrović, koja je zajedno sa prof. Michaelom Rouseom, autor ovog projekta.

Metode rada: 1 radionica i 1 sastanak koordinatora

Materijal: Štampani CPD portfolio i materijal za astma kurs uz upotrebu pokaznih ljekova i pomagala kroz praktikum.

Provjera znanja: Popunjavanje CPD portfolio

Na osnovu Odluke Komisije za kontinuiranu edukaciju, radionica  će biti  akreditovana i kategorisana.

Informaciju o broju bodova poslaćemo naknadno.

Kotizaciju za učešće u iznosu od 30,00 eura, uplatiti na žiro račun Farmaceutske komore Crne Gore , koji se vodi  kod Hipotekarne banke:  520-917100-83 sa naznakom za Smart projekat – Napredni farmaceut –Astma radionica .

Organizator: Farmaceutska komora Crne Gore koja vodi  evidenciju i izdaje sertifikat o učešću.

Kotizacija uključuje: Učešće, štampani materijal i sertifikat o učešću  na radionici. U toku održavanja edukacije, učesnicima će biti obezbijeđen ručak.

Prijavljivanje se može vršiti isključivo popunjavanjem prijave i slanjem iste putem mejla na adresu: farmaceutska.komora.cg@gmail.com. 

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 05. septembra, nakon čega ćete dobiti materijale i imati uvid u portfolio SMART farmaceuta koji će učesnike voditi kroz projekat, sve do sertifikata. U ovom projektu planiramo da prikupimo podatke o aktivnostima, vezanim za dobrobit naših pacijenata i da prezentujemo važnost farmaceuta u zdravstvenom sistemu.

S poštovanjem,

ORGANIZATOR PROJEKTA

 


PRIJAVA /obrazac/

OBAVJEŠTENJE

Takođe u ovoj kategoriji