Iskustvo naše - Nove generacije

Farmaceutska komora Crne Gore osnovana je 21.5.2001. godine, od strane diplomiranih farmaceuta, kao profesionalna organizacija, radi unaprijeđivanja uslova za obavljanje farmaceutske profesije, zaštite interesa, unaprijeđenja profesionalne i zdravstvene etike i doprinosa na unaprijeđenju kvaliteta ukupne farmaceutske djelatnosti. Osnovni zadatak Komore jeste da u granicama svojih mogućnosti, preko propisa, zastupa i štiti farmaceutske interese, čuva ugled i prava struke i održava odnose unutar struke i djelatnosti, da vrši zaštitu prava pacijenta, kao osnovnog polazišta postojanja naše struke, uspostavljanjem vladavine standarda profesije.

Članovi Komore su diplomirani farmaceuti odnosno magistri farmacije koji obavljaju poslove zdravstvene djelatnosti iz oblasti farmacije na području Crne Gore. Osim njih, članovi Komore takođe mogu biti i diplomirani farmaceuti sa položenim državnim ispitom, ako se i ne bave neposrednom farmaceutskom djelatnošću.

Od svog osnivanja pa do danas, iako sa nedovoljnim uslovima za rad, Komora uspijeva da ostvari svoj osnovni cilj, proširi i uključi što veći broj farmaceuta u svoje članstvo, polazeći od toga da je masovnost osnovni uslov snažnijih aktivnosti nametanja na poljima nadležnosti rada.

Da bi Komora efikasnije izvršavala svoje zadatke i funkcije, jedan od osnovnih preduslova je donošenje adekvatnog normativno-regulatornog okvira i konstituisanje organa i radnih tijela Komore. Proces izgradnje po ova dva osnova otpočeo je konstituisanjem Komore prije tačno jednu deceniju, da bi se aktivnosti na istom intenzivirale u prethodnoj godini. Sada možemo reći da organi i radna tijela Komore (Skupština Komore, Izvršni odbor, predsjednik Komore, Sud Komore, tužilac Komore, Nadzorni odbor, Komisija za stručna pitanja i dodjelu nagrada, Komisija za etička pitanja, Komisija za ekonomska pitanja, Komisija za kontinuiranu edukaciju i Komisija za izdavačku djelatnost) funkcionišu shodno normativnim obavezama i odgovornostima i daju svoj doprinos ostvarenju zadataka i izvršenju funkcija Farmaceutske komore.

Organi Komore svoj rad temelje na normativno-regulatornom okviru, kao i primjenama dobre prakse iz okruženja i, svakako, poštujući standarde Evropske unije, u najvećoj mogućoj mjeri. Kao ključne elemente normative, kojima se preciznije definišu ali i proširuju ciljevi i zadaci, napomenuli bi zaokruživanje Statuta, Pravilnika o bodovanju za dobijanje licenci iz prakse i Etičkog kodeksa farmaceuta koji su usvojeni na zasijedanju Skupštine Farmaceutske komore.

Opširnije u dijelu 'ISTORIJAT'