Pharmaceutical Chamber of Montenegro

ŠKOLA OSOBNOG RAZVOJA ZA MAGISTRE FARMACIJE

Poštovani partneri, drage kolegice i kolege,

Nadamo se da ste dobro u ovo nepredvidivo vrijeme i da razmišljate o razvoju vašeg tima i ljudskih potencijala, kako motivirati i zadržati najbolje i razvijati ih do razine da vode i koordiniraju neke aktivnosti u vašim ljekarnama.

Za kolege iz Vaše ljekarničke ustanove koji osjećaju da mogu više i bolje, a željeli bi napredovati, biti više angažirani i u tome imaju Vašu podršku – priredili smo Program Škole osobnog razvoja za magistre farmacije.

Sastavljen je u kontekstu razvoja vještina komunikacije, prezentacije, planiranja vlastite edukacije i napretka za razvoj karijere.  Upoznat ćemo alate za upravljanje promjenama, prioritetima i vremenom,  planskim pokretanjem projekata, razvijanjem voditeljskih vještina, te financijske i digitalne pismenosti. Promicat ćemo suradnju s kolegama u struci i srodnim disciplinama, te u afirmativnom i sigurnom okruženju izmjenjivati iskustva, dileme i razvijati vrijednosti i stavove.

Škola je organizirana u 7 dvodnevnih edukacijskih modula,  koji će se održavati jednom mjesečno: petkom poslije podne i subotom ujutro. Moduli su interaktivni, odvijaju se on-line, a polaznici će između modula imati prilike raditi na zadacima za razvijanje vještina i znanja.

Na završnom susretu uživo, polaznici prezentiraju završni rad, moguće projekt za Vašu ljekarničku ustanovu i dobivaju diplome i individualna pisma preporuke.

MODUL 1 Profesionalni integritet, emocionalna i socijalna inteligencija 04/2021
MODUL 2 Planiranje razvoja karijere, edukacije i afirmacije 05/2021
MODUL 3 Projektno planiranje i implementacija inovacija 06/2021
MODUL 4 Prezentacijske vještine, publikacije i istraživanja 07/2021
MODUL 5 Upravljanje promjenama, vremenom i prioritetima 09/2021
MODUL 6 Financijska i digitalna pismenost 10/2021
MODUL 7 Voditeljske vještine, utjecaj i upravljanje ljudskim potencijalima 11/2021
Upute za završni rad 12/2021
ZAVRŠNI MODUL: PREZENTACIJA ZAVRŠNIH RADOVA I DODJELA DIPLOMA
Planirani završetak: 12.02.2022.

Prvi dan škole: 21.03.2021.

 Pogledajte detalje za prijavu i uputite nam kolege koji bi mogli biti zainteresirani. Javite nam se s pitanjima i za sve dodatne informacije.

https://www.pharmaexpertclub.com/prijava.html

Srdačno

Vaš PharmaExpert Team

Doc.dr.sc. Arijana Meštrović, MPharm, FFIP
Director, Professional Affairs

Pharma Expert d.o.o.
Consultancy and Education
Excellence based on real experience

Deščevec 56, 10 040 Zagreb, Croatia
m: + 38591 6307 116
www.pharmaexpert.hr
arijana.mestrovic@pharmaexpert.hr

Takođe u ovoj kategoriji