Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SINDROM SUVOG OKA, SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJI TINITUSA I VERTIGO…

15-16. 10 . 2019.

Poštovani,
U organizaciji farmaceutske kompanije Pharmaswiss, održaće se predavanja u sledećim terminima:
  • Predavanje  koje će se održati 15. oktobra 2019. u 13.00  u hotelu Podgorica, na temu: Sindrom suvog oka, Savremeni pristup u terapiji tinitusa i vertigo, Primjena hemskog gvožđa u anemiji, bodovano sa 4 boda od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju i
  • Predavanje  koje će se održati 16. oktobra 2019. u 14.00  u hotelu Princess, Bar, na temu: Akutni konjuktivisi, Terapija  suvog oka, Terapija benigne hiperplazije prostate bodovano sa 4 boda od strane Komisije za kontinuiranu edukaciju.

PROGRAM 15.10.

PROGRAM 16.10.

Takođe u ovoj kategoriji