Pharmaceutical Chamber of Montenegro

SIMPOZIJUM – ULOGA I DUŽNOST FARMACEUTA KOD LIJEČENJA ONKOLOŠKIH I HEMATOLOŠKIH PACIJENATA

Poštovani,

U prilogu agenda za simpozijum koji organizuje Farmaceutska komora Crne Gore, 16. oktobra 2019. u 12:00 h, hotel Podgorica, velika sala.

Registracija učesnika: 11.00-12.00

Simpozijum – Uloga i dužnost farmaceuta kod liječenja onkoloških i hematoloških pacijenata

Simpozijum će biti bodovan sa 8 bodova za slušaoce i 13 bodova za predavače.

Napomena: Broj mjesta je popunjen i dalje prijave nećemo uvažavati zbog kapaciteta sale.

 
AGENDA
11.00-12.00 registracija učesnika
12.00-12.15 najava skupa – Farmaceutska komora Crne Gore
12.15-12.35 dr Nikola Milašević, onkolog, Crna Gora – “Uloga i doprinos farmaceuta u liječenju onkoloških pacijenata”
12.35-13.00 dr Nikola Bakić, hematolog – Crna Gora – „Sve veća uloga farmaceuta u homeostazi hematoloških pacijenata”
13.00-13.30 kafe pauza
13.30-13.50 prof.dr. sc. mr ph Vesna Pavlica, Hrvatska -”Implementacija onkološke farmacije u svakodneni rad unutar bolničkog i javno ljekarničkog sustava”.
13.50-14.10 Aida Meša,mr ph, Bosna i Hercegovina- “Uloga magistra farmacije u savjetovanju onkoloških pacijenata“
14.10-15.10 ručak
Takođe u ovoj kategoriji