Pharmaceutical Chamber of Montenegro

BAYER SIMPOZIJUM

U organizaciji Bayer kompanije održaće se simpozijum dana  30.11. i 1.12. u hotelu Tre Canne, Budva.

Za farmaceute bodovana je samo sesija III – dermatologija koja se održava 30.11.2019. u 16:00 h i to sa 4 boda.
Ostale sesije nisu bodovane od strane komisije KFE Komore.

Takođe u ovoj kategoriji