Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE NA TEMU ‘SAVREMENA TERAPIJA DIJABETES MELITUSA TIP 2’

16.02.2017. - 13:30 h

Predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije ‘Servier’, na temu: ‘Savremena terapija dijabetes melitusa tip 2’, dana 16. februara 2017. u 13:30 h u Domu zdravlja ‘Herceg Novi’.

Predavanje je namijenjeno za farmaceute iz sledećih gradova: Herceg Novi, Tivat i Kotor.

Akreditovano je sa 5 bodova od strane komisije za kontinuiranu edukaciju.


Download: POZIVNICA

Download: PROGRAM

Takođe u ovoj kategoriji