Farmakovigilanca

Pisma zdravstvenim radnicima - 2017. godina

13.09.2017.

OPIS: Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za bezbjednu primjenu Metilprednizolona.

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.

DOWNLOAD: CALIMS

01.08.2017.

OPIS: Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za primjenu lijeka Imbruvica® (ibrutinib).

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.

DOWNLOAD: CALIMS

07.06.2017.

OPIS: Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za primjenu lijeka Tysabri.

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.

DOWNLOAD: CALIMS

29.05.2017.

OPIS: Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za primjenu lijeka Urorec.

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.

DOWNLOAD: CALIMS

25.05.2017.

OPIS: Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za primjenu lijeka Clexane.

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.

DOWNLOAD: CALIMS

27.04.2017.

OPIS: Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o važnim upozorenjima i preporukama vezanim za primjenu lijeka Cotellic.

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.

DOWNLOAD: CALIMS

24.03.2017.

OPIS: Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama za bezbjednu primjenu lijeka Herceptin.

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.

DOWNLOAD: CALIMS

02.02.2017.

OPIS: Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima koje se odnosi na važne aspekte bezbjedne primjene lijeka Keppra (levetiracetam), 100mg/ml, oralni rastvor.

Kako je predmet pisma potencijalni rizik od medicinskih grešaka povezanih sa predoziranjem ovog lijeka, pored ostalih preporuka, u pismu je navedeno da farmaceuti treba da obezbijede izdavanje odgovarajuće veličine pakovanja oralnog rastvora levetiracetama i da zajedno sa ljekarom daju savjet pacijentu i/ili staratelju o tome kako odrediti propisanu dozu.

Sadržaj pisma je odobren od strane Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS).

Pismo zdravstvenim radnicima objavljeno je na portalu CALIMS.

DOWNLOAD: CALIMS