Registar Apoteka u Crnoj Gori

Registar svih apoteka u Crnoj Gori dostupan je sa pregledom po opštinama, kao i sa objedinjenim pregledom za kompletnu teritoriju Crne Gore. Ujedno, dostupan je (download) i PDF pregled apoteka u Crnoj Gori.

Registar će biti redovno ažuriran sa novim podacima i određenim izmjenama.

Pregled registra - APOTEKE