Pharmaceutical Chamber of Montenegro

REGISTAR LJEKOVA – OBAVJEŠTENJE CALIMS-a

Obavještenje CALIMS:

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu poručiti publikaciju “Registar ljekova u Crnoj Gori 2017” uplatom na žiro račun Agencije za ljekove i medicinska sredstva br. 520-3603-33 kod Hipotekarne banke.

U opisu (svrha transfera) obavezno je upisati Registar ljekova.

Cijena publikacije “Registar ljekova u Crnoj Gori 2017” iznosi 20,00 eur.

Preuzimanje registra se vrši u prostorijama Agencije za ljekove i medicinska sredstva na adresi Bul. Ivana Crnojevića 64A u Podgorici, a prilikom preuzimanja publikacije neophodno je priložiti dokaz o uplati.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Lidija Raičević:

  • telefon: +382 20 310 280
  • email: lidija.raicevic@calims.me
  • www.calims.me
Takođe u ovoj kategoriji