Poštovani članovi Skupštine Komore,
Obavještavamo vas da će se redovna sjednica Skupštine održati u srijedu, 11. marta 2020., u 09:00 sati, u hotelu Centre Ville – u ATLAS CENTRU.
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine FK
2. Informacija o  internacionalnom projektu Otvorena vrata -službenik Privredne komore
3. Završni račun FK za 2019. godinu
4. Izvještaj o radu FK za 2019. godinu
5. Inicijativa o donošenju spiska galenskih ljekova
6. Zaključci Izvršnog odbora o izradi Registra licenci, kojima se obezbjeđuje unošenje podataka članova FK koji imaju licencu, u skladu i na način propisan Zakonom i podzakonskim aktima
7. Pismo dekanu Medicinskog faklulteta
8. Bilten-novi broj