Pharmaceutical Chamber of Montenegro

RADIONICA ‘UNAPREĐENJE SIGURNOSTI I KVALITETA USLUGA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU’

Banjaluka, 12.10.2017.

Učešće Farmaceutske komore Crne Gore u saradnji sa Društvom za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite Crne Gore – prezentacija na radionici ‘Unapređenje sigurnosti i kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama u privatnom vlasništvu’ – Banjaluka 12.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Takođe u ovoj kategoriji