Predavanje u organizaciji kompanije Amicus pharma  na temu: ‘Primjena probiotika kod problema u digestivnom traktu i Atopijski dermatitis- dijagnoza i terapija‘, održaće se u Domu zdravlja Nikšić, 14.11.2019. u 13.30 h.
Bodovano sa 4 boda od strane komisije za kontinuiranu edukaciju.