Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PRIMJENA LJEKOVA KOJI SADRŽE HIDROKSIETIL SKROB (HES)

01.02.2018.

Obavještavamo Vas da je na portalu CALIMS objavljeno pismo zdravstvenim radnicima o novim informacijama važnim za bezbjednu primjenu ljekova koji sadrže hidroksietil skrob (HES).


 


Link za pismo je: DOWNLOAD

Takođe u ovoj kategoriji