Predsjednik Komore

Predsjednik Komore:

•Predstavlja i zastupa Komoru i rukovodi njenim radom,

•Saziva i vodi sjednicu Izvršnog odbora,

•Koordinira rad organa i tijela Komore i Izvršnog odbora,

•Potpisuje dokumente u vezi materijalnog i finansijskog rada Komore,

•Obavlja i druge poslove utvrđene aktima Komore.

U slučaju spriječenosti Predsjednika Komore, zamjenjuje ga zamjenik Predsjednika. Predsjednik Farmaceutske komore Crne Gore je Mr ph. Milanka Žugić.