Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE – ‘SIBEX LINE’ DOO BEOGRAD

15.02.2018. - 13:30 H

Predavanje u organizaciji ‘Sibex Line’ doo Beograd, dana 15.02.2018. godine, u 13.30 h, sala hotela ‘PODGORICA’, na temu: ‘Inovativni preparati u tretmanu infekcija gornjih respiratornih puteva’.

Akreditovano sa 5 bodova.


Download: Apstrakt

Download: Agenda

Download: Predavanje

Takođe u ovoj kategoriji