Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE ‘PHARMANOVA’

14.06.2018. - 13:30 H

Farmaceutska kompanija ‘Pharmanova’ doo Obrenovasc DSD Podgorica organizuje predavanje dana 14.06.2018. godine, u 13.30 h u sali DZ Herceg Novi,  na temu ‘Uloga Saccharomyces boullardii-a  ginkobilobe u terapiji’.
Predavači: dr sci Slavojka Jovanov i dr sci Velimir Milošević.

Akreditovano sa 5 bodova od strane Komisije za kontinurianu edukaciju.

Takođe u ovoj kategoriji