Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE ‘LES LABORATORIS SERVIER’

23.04.2018. - 14:30 H

U organizaciji farmaceutske kompanije ‘Les Laboratoirs Servier’ održaće se predavanje na temu: DiaScreen: ‘Savremeni oralni antidijabetični lijekovi u terapiji pacijenata sa diabetes mellitus tip 2’.

Efikasnost, pouzdanost, zaštita od komplikacija originalnog gliklazida MR. Zastupljenost oralnih antidijabetika u terapiji DM tip 2.

Pacijenti sa DM tip 2 neregulisani na monoterapiji ili dvojnoj terapiji-prikaz slučaja.

Skup će se realizovati  u sali Conference room 2 u  okviru  Centre ‘Ville Hotel’ and ‘Experiences’, Cetinjska 7 The Capital Plaza 81000, Podgorica 81000.

Datum održavanja je  23. april 2018. godine  sa početkom u 14:30 h.

Ciljna grupa su zainteresovani  ljekari, farmaceuti  i ostali zdravstveni radnici.

Akreditovano sa 5 bodova.


PROGRAM

POZIVNICA

Takođe u ovoj kategoriji