Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE ‘FARMEGRA’

25.10.2018. - 17:00 h

Farmaceutska  kompanija  ‘FARMEGRA’ DOO Podgorica, dana 25.10.2018. godine sa početkom u 17 h, hotel ‘Centre Ville’, Podgorica, organizuje predavanje na temu: ‘Lokalna primjena NSAIL – Dugotrajna lokalna primjena NSAIL u starih i pacijenata sa komorbiditetom’.   

Akreditovano sa 5 bodova. 

VAŽNO OBAVJEŠTENJE: Organizator će sertifikate uručivati na predavanju!

Takođe u ovoj kategoriji