Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE ‘CALIMS KONFERENCIJA’

Calims konferencija  18-20. oktobra 2018. hotel ‘Palmon Bay & Spa’ u Igalu, dvodnevna stručna konferencija  ‘10 godina CALIMS u korak sa EU standardima – nauka i regulativa u službi zdravlja’  u organizaciji CALIMS.

Konferencija je akreditovana sa 15 i 10 bodova.

Štampani materijal koji će biti podijeljen učesnicima Konferencije uključuje 3 publikacije:

  • Registar ljekova 2017, koji pored spiska ljekova i najznačajnijih informacija o njihovoj efikasnoj i bezbjednoj primjeni predstavlja i vrstu farmakoterapijsklog vodiča sa tekstovima o značajnim oblastima farmakoterapije
  • Monografija povodom 10 godina CALIMS u kojoj su spram nadležnosti CALIMS predstavljene ključne aktivnosti u prethodnih 10 godina
  • Brošura o potrošnji ljekova u Crnoj Gori sa stručnom analizom potrošnje po farmakoterapijskim grupama.

Link za sajt konferencije i informacije o kotizaciji je: http://www.calims-konferencija.me/


PROGRAM KONFERENCIJE

Takođe u ovoj kategoriji