Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PREDAVANJE ‘AMICUS PHARMA’

23.02.2018.

Predavanja u organizaciji ‘Amicus Pharma’, u Kotoru za ljekare i farmaceute 23.02.2018.

Tema: Savremeni principi prevencije i terapija anemije 

Akreditovano sa 5 bodova.


Download: POZIVNICA

Takođe u ovoj kategoriji