Pharmaceutical Chamber of Montenegro

POJAŠNJENJE U VEZI DOSTAVLJANJA DOKAZA O KONTINUIRANOJ EDUKACIJI

ZA LICENCE IZDATE OD 15. OKTOBRA, 17, 18, 19 I 22.10.2018. GODINE

Poštovane koleginice i kolege,
Sve dokaze (potvrde ili sertifikate) dužni ste da pribavite ukoliko ih ne posjedujete, a prisustvovali ste određenom predavanju, isključivo od ORGANIZATORA i da ih dostavite u prostorije Komore.
Organizatori su bili obaviješteni od strane Komore da na predavanju izdaju sertifikate ili potvrde o prisustvu, te su oni dužni da vam iste obezbijede.
Dokaze poslate putem e-maila nećemo razmatrati.
Komisija za KFE Komore će dostavljene dokaze o učešću na KE, provjeravati na osnovu spiskova učesnika koje je dobila od organizatora predavanja.
Dovoljno je da priložite kopije sertifikata ili potvrde o učešću, originale čuvajte kod sebe.
U prilogu e-maila šaljemo spisak akreditovanih predavanja za navedeni period tj.od 15. oktobra 2018. godine do 22. oktobra 2019.
Napomena: Predavanja koja budu akreditovana tokom septembra i oktobra 2019.godine takođe će se priznavati, te dokaze o istim možete dostaviti dopunom već predatih.
Molimo da i u narednom licencnom periodu vodite vašu evidenciju posjećenih predavanja. Molimo da Pravilnik o KFE pročitate jer su u njemu bliže objašnjeni svi detalji. SVA EVENTUALNA PITANJA MOŽETE SLATI PUTEM E-MAILA KOMORE. MOLIMO DA KORISTITE SLUŽBENI NAČIN KOMUNIKACIJE (PUTEM E-MAILA).
 

Shodno Pravilniku  o kontinuiranoj farmaceutskoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja član Komore (domaći i strani) kome je izdata licenca u sledećim periodima: 

15.10.2018-15.10.2025
17.10.2018-17.10.2025
18.10.2018-18.10.2025
19.10.2018-19.10.2025
22.10.2018-22.10.2025
je obavezan da jednom godišnje, odnosno najkasnije u roku od 90 dana prije isteka postavljenog roka dostavi Komori dokaze o predavanjima kojima je prisustvovao uz zahtjev za prijavu i vrednovanje stručnog usavršavanja.
Rok za podnošenje dokaza Komori (dostavljanje dokumentacije stručnoj službi Komore, ne putem e-maila) počinje teći od 19. avgusta do 15. odnosno 22. oktobra 2019. godine.

Takođe u ovoj kategoriji