Pharmaceutical Chamber of Montenegro

POJAŠNJENJE PRETHODNE OBJAVE

Obavezu predaje zahtjeva i uplatu takse imaju SVI FARMACEUTI KOJI RADE U APOTECI, BOLNIČKOJ APOTECI I LABORATORIJI.

Farmaceuti koji imaju licencu počevši od:
– 2006. kada su izdate prve licence pa sve do 12.03.2018. godine  predaju samo popunjen ZAHTJEV I TAKSU (bez dodatne dokumentacije).

U ovu grupu spadaju i farmaceuti koji su prvi put predali dokumenta (počevši od 12.03.2018.) i dobili rješenje kao privremeno do izdavanja licence.

Farmaceuti koji imaju licnu kartu sa stalnim nastanjenjem imaju status državljanina Crne Gore bez prava na glasanje .

STARE licence imaju obavezu da vrate Komori, prilikom izdavanja nove licence koja će biti na novom obrascu.

Obavezu predaje zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom imaće SAMO farmaceuti koji prvi put u tom terminu (24.avgusta – 30.septembra) predaju zahtjev za licencu.

Napomena: Zahtjev možete osim lično, poslati skeniran i popunjen putem e-mail-a.

Takođe u ovoj kategoriji