Pharmaceutical Chamber of Montenegro

PODSJEĆANJE – SMART RADIONICA 30. SEPTEMBAR – U TOKU JE PRIJAVA

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Kotizaciju za učešće u iznosu od 30,00 eura, uplatiti na žiro račun Farmaceutske komore Crne Gore, koji se vodi kod Hipotekarne banke: 520-917100-83 sa naznakom za Smart projekat – Napredni farmaceut – Astma radionica.

Kotizaciju za učešće u iznosu od 15,00 eura, na isti žiro račun,  plaćaju samo farmaceuti koji su uzeli učešće u prvoj fazi SMART projekta (shodno spisku Komore).

U  prilogu e-maila možete preuzeti prijavu i kompletno obavještenje o radionici.

Deadline za uplatu 5. septembar 2019. godine.

Rok za prijavu 15. avgust – 5.s eptembar uz ispunjenje 3 navedena uslova koja će stručna služba provjeriti nakon dobijenih prijava.

Molimo da poštujete dati rok, jer se prijave dobijene nakon istog, neće razmatrati.


PRIJAVA

OBAVJEŠTENJE

Takođe u ovoj kategoriji