Farmaceutska komora CG
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

ONLINE STRUCNI SKUP: ULOGA FARMACEUTA U KONTINUIRANOM PRAĆENJU BEZBJEDNOSTI PRIMJENE LJEKOVA

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Farmaceutska komora Cne Gore u saradnji sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva organizovati nacionalni online strucni skup (zoom meeting) dana 28.12.2021. od 12:00 do 13:30 časova.

Online predavanje – seminar je bodovan od strane Farmaceutske komore Crne Gore. Broj bodova: 5.

Naziv stručnog usavršavanja: Uloga farmaceuta u kontinuiranom praćenju bezbjednosti primjene ljekova

Tematika stručnog usavršavanja:

Cilj edukacije:

    • Upoznati farmaceute sa njihovom ulogom u sprovođenju mjera (rutinskih i dodatnih) minimizacije rizika od primjene određenih ljekova
    • Podsjetiti farmaceute na značaj ranog prepoznavanja i prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova, primjeri prijava neželjenih dejstava ljekova koje su CInMED dostavljene od farmaceuta
    • Predložiti načine za optimizaciju uloge farmaceuta u praćenju efikasnosti i bezbjednosti primjene ljekova, primjeri iz prakse

Predavači:

  • dr pharm.  Katarina Poleksić,  Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore ‘Montefarm’
  • mr ph. Maja Stanković, Institut za ljekove i medicinska sredstva
  • mr ph. Veselinka Vukićević, Institut za ljekove i medicinska sredstva

Online prijava preko web Platforme kontinuirane farmaceutske edukacije – www.fkcg.me biće aktivirana 17.12.2021. / 12:00 časova.

Rok za prijavu 22.12.2021. (12:00 časova).

Online test preko web Platforme kontinuirane farmaceutske edukacije – www.fkcg.me biće aktiviran, nakon online edukacije (predavanja) 28.12.2021.

Broj prijava je ograničen na 500 učesnika iz tehničkih razloga.

Sve informacije i detaljno uputstvo za pristup online predavanju biće objavljeno na glavnoj strani Platforme – www.fkcg.me i na web sajtu Farmaceutske komore Crne Gore – www.fkcg.org.