Pharmaceutical Chamber of Montenegro

ONLINE PREDAVANJE – SEMINAR: KLJUČNI ASPEKTI SISTEMA FARMAKOVIGILANCE

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Farmaceutska komora Cne Gore u saradnji sa Institutom za ljekove i medicinska sredstva organizovati međunarodni online seminar (zoom meeting / interaktivno predavanje) dana 02.07.2021. od 09:00 do 13:00 časova.

Online predavanje – seminar je bodovan od strane Farmaceutske komore Crne Gore. Broj bodova biće naknadno objavljen.

Naziv stručnog usavršavanja: Ključni aspekti sistema farmakovigilance

Tematika stručnog usavršavanja:

  • Zašto farmakovigilanca?
  • Procjena i prijavljivanje neželjenih reakcija na ljekove
  • Bezbjednost COVID19 vakcina

Predavači:

  • Dr sci. Nikica MIROŠEVIĆ SKVRCE, Halmed (Agencija za lijekove i medicinske proizvode Rep. Hrvatske)
  • Mag. farm. Morana PAVIČIĆ, Halmed (Agencija za lijekove i medicinske proizvode Rep. Hrvatske)

Online prijava preko web Platforme kontinuirane farmaceutske edukacije – www.fkcg.me biće aktivirana 23.06.2021. / 08:00 časova.

Rok za prijavu 28.06.2021. (12:00 časova).

Online test preko web Platforme kontinuirane farmaceutske edukacije – www.fkcg.me biće aktiviran, nakon online edukacije (predavanja) 02.07.2021. / 17:00 časova. Test će biti aktivan do 03.07.2021. / 17:00 časova.

Broj prijava je ograničen na 500 učesnika iz tehničkih razloga.

Sve informacije i detaljno uputstvo za pristup online predavanju biće objavljeno na glavnoj strani Platforme – www.fkcg.me i na web sajtu Farmaceutske komore Crne Gore – www.fkcg.org.

Takođe u ovoj kategoriji