Pharmaceutical Chamber of Montenegro

ONLINE EDUKACIJA: ULOGA FARMACEUTA U SAMOMEDIKACIJI

Poštovani,

Obavještavamo Vas da  je  Online edukacija – Modul 1 – ULOGA FARMACEUTA U SAMOMEDIKACIJI u okviru Platforme KFE (www.fkcg.me) aktivna od 29.03.2021. (08:00 časova). Danas, 04.04.2021.,  u 20:00 časova edukacija se deaktivira i 05.04.2021. aktiviramo online test za sve članove. Online test će biti aktivan 05.04.2021. od 08:00 do 20:00 časova.

Edukacija (test) je bodovana od strane Farmaceutske komore CG sa 5 bodova, ukoliko članovi ostvare 60 % tačnih odgovora. Test sadrži 20 pitanja.

Autor online edukacije i testa je dr sci pharm Tanja VOJINOVIĆ, UNIVERZITET CRNE GORE, Studijski program Farmacija.

Nakon obavljenog testiranja rezultati testa sa listom članova i tačnim odgovorima biće objavljeni u okviru web stranice Komore i Platforme KFE.

Takođe u ovoj kategoriji