Obnavljanje licenci

Postupak obnove licenci za rad sprovodi se po odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i aktima Komore.

Licenca za rad se obnavlja i važi 7 godina.

ZA REZIDENTE