Pharmaceutical Chamber of Montenegro

OBAVJEŠTENJE

Shodno naredbi Ministarstva zdravlja, br.8-501/20 – 129 od 13. marta 2020. godine, za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, za period trajanja utvrđenih mjera, kao i preporukama Ministarstva javne uprave, rad sa strankama biće organizovan na sljedeći  način:

Podnošenje zahtjeva za izdavanje licenci za rad farmaceutima državljanima Crne Gore i zahtjeva za izdavanje odnosno produženje licence za rad farmaceutima stranim državljanima  vršiće se dostavom potrebne dokumentacije putem elektronske pošte na email: farmaceutska.komora.cg@gmail.com

Neophodna komunikacija sa strankama u postupku obrade i rješavanja navedenih zahtjeva obavljaće se isključivo putem službenog maila: farmaceutska.komora.cg@gmail.com

i telefonskim putem, na broj 020 621 298  ponedeljkom, srijedom i petkom od  9-12 časova.

Evidencioni list – prijava, zahtjev za izdavanje licence za rad farmaceutima državljanima Crne Gore, zahtjev za izdavanje odnosno produženje licence za rad farmaceutima stranim državljanima, obrasci prijava i zahtjeva I dr, postavljeni su i dostupni na stranici Farmaceutska komora Crne Gore (link: www.fkcg.org).

Navedena informacija o komunikaciji sa strankama, biće objavljena na sajtu Farmaceutske komore Crne Gore.

Izmijenjeni režim komunikacije sa strankama primjenjuje se od dana postavljanja ovog obavještenja na sajtu Farmaceutske komore Crne Gore.

– o daljim informacijama o funkcionisanju i radu blagovremeno ćete biti obaviješteni.

Broj: 110/20

Podgorica, 18.03.2020. godine

Takođe u ovoj kategoriji