Pharmaceutical Chamber of Montenegro

NADOKNADE ZA LICENCU ZA RAD

Domaći i strani državljani

Poštovani članovi,

U prilogu nova odluka o određivanju visine nadoknade za licencu za rad – domaći i strani državljani.

Napomena : Licenca za rad se izdaje na period od sedam godina i obnavlja se.

Sa svakim novim obnavljanjem, farmaceut je dužan da uplati taksu utvrđenu odlukom.

Do 30.09.2018. godine shodno odluci Vlade i MZ (do kada je dat rok svim Komorama, za izdavanje novog obrasca licenci za rad) izdavaće se rješenja koja imaju istu važnost kao licenca za rad. O roku za podnošenje zahtjeva radi izdavanja novih licenci za rad (nakon usvajanja akata od strane MZ, a koji regulišu postupak izdavanja, obnavljanja licenci), koji će se odnositi na SVE FARMACEUTE (koji imaju radni odnos u apotekama, bolničkim apotekama i laboratorijama) bićete blagovremeno obaviješteni.


DOWNLOAD: Odluka o određivanju visine nadoknade za licencu za rad

DOWNLOAD: Zahtjev za izdavanje licence za rad za samostalno obavljanje farmaceutske djelatnosti

DOWNLOAD: Zahtjev za izdavanje Odobrenja za rad za samostalno obavljanje farmaceutske djelatnosti (strani državljani)

Takođe u ovoj kategoriji