Pharmaceutical Chamber of Montenegro

#MedSafetyWeek – Rizik od mogućih interakcija

Neželjena dejstva ili interakcije sa drugim ljekovima mogu izazvati probleme kod pacijenata koji uzimaju više ljekova istovremeno. Preispitajte propisanu terapiju i prijavite sumnju na neželjeno dejstvo lijeka.

 

 

 

Takođe u ovoj kategoriji