Web MAIL

Korisnički web mail mogu koristiti samo registrovani korisnici kojima je odobreno korišćenje zvaničnih e-mail adresa Komore. Pristup korisničkim nalozima omogućen je preko web aplikacije hosting provajdera Komore, preko zvaničnog domena @fkcg.org.

Ukoliko postoje problemi pri prijavi - LOGIN, molimo Vas da nas o tome obavjestite na e-mail: info@fkcg.org. Registrovanje novih korisnika je isključivo preko ovlašćenih lica u Komori. Web registracija nije moguća. Korisničko ime je Vaša e-mail adresa (npr. office@fkcg.org), a lozinka je Vaša dodjeljena šifra pri registraciji.

Prijava :: WEB MAIL